NHẬN COMBO bạch thủ đề + lô
62.85KGói combo bạch thủ đề víp từ hội đồng thông tin tuyệt mật Chỉ có anh em nằm trong ban quản trị mới được tiết lộ, duy nhất trong ngày hôm nay Admin Được sự đồng ý từ ban quản trị LODECHUAN79, sẽ được tiết lộ cho anh em, vì không ai cho không ai bao giờ nên chúng tôi sẽ thu phí các bạn 1.5000.000 đồng ( một triệu rưỡi việt nam đồng ).Nên nhớ là chúng tôi cũng phải bỏ ra số tiền rất lớn, vì muốn san sẽ gánh nặng đó nên chúng tôi muốn nhượng lại cho 1 số anh em đang nợ nần nhiều, chúng tôi không chèo kéo hay ép buộc ai tham gia, nên các bạn cân nhắc trước khi nhận số nhé , lưu ý chúng tôi sẽ chỉ giúp các bạn vượt qua khó khăn nợ nần , chứ không giúp các bạn làm giàu. Chúc các bạn luôn may mắn !

Combo víp từ hệ thống rồng bạch kim

Để bảo mật số nên chúng tôi thu phí 1.500.000 vnđ , các bạn vui lòng nạp thẻ để nhìn thấy số. (có thể nạp cộng dồn thẻ, nạp đủ 1.500.000 vnđ là được). Thời gian nhận số từ 09h00 – 18h00 mỗi ngày.

NẠP THẺ NHẬN NGAY COMBO CAO CẤP

THỐNG KÊ bạch thủ đề + lô TỪ HỘI ĐỒNG

Đã Chốt combo bạch thủ đề + lô ... Vui lòng nạp thẻ nhận COMBO siêu víp trong ngày.


Ngày 28/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 52 + lô 34 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 52 + ĂN LÔ 34

Ngày 27/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 19 + lô 34 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 19 + TRƯỢT LÔ 34

Ngày 26/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 02 + lô 63 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 46 + ĂN LÔ 63

Ngày 25/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 02 + lô 36 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 02 + ĂN LÔ 36

Ngày 24/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 39 + lô 15 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 39 + TRƯỢT LÔ 15

Ngày 23/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 94 + lô 55 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 94 + TRƯỢT LÔ 55

Ngày 22/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 47 + lô 15 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 47 + ĂN LÔ 15

Ngày 21/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 29 + lô 01 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 29 + ĂN LÔ 01X2

Ngày 20/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 09 + lô 23 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 09 + TRƯỢT LÔ 23

Ngày 19/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 90 + lô 19 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 90 + TRƯỢT LÔ 19

Ngày 18/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 68 + lô 59 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 68 + ĂN LÔ 59

Ngày 17/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 17 + lô 49 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 17 + ĂN LÔ 49

Ngày 16/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 49 + lô 33 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 49 + ĂN LÔ 33

Ngày 15/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 90 + lô 57 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 90 + ĂN LÔ 57

Ngày 14/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 55 + lô 37 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 55 + TRƯỢT LÔ 37

Ngày 13/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 84 + lô 23 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 84 + ĂN LÔ 23

Ngày 12/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 76 + lô 62 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 76 + ĂN LÔ 62

Ngày 11/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 96 + lô 86 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 96 + ĂN LÔ 86

Ngày 10/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 34 + lô 57 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 34 + ĂN LÔ 57

Ngày 09/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 89 + lô 55 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 89 + TRƯỢT LÔ 55

Ngày 08/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 53 + lô 65 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 53 + ĂN LÔ 65

Ngày 07/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 87 + lô 43 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 87 + ĂN LÔ 43X2

Ngày 06/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 75 + lô 56 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 75 + ĂN LÔ 56

Ngày 05/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 75 + lô 48 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 75 + TRƯỢT LÔ 48

Ngày 04/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 07 + lô 98 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 107 + ĂN LÔ 98

Ngày 03/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 97 + lô 50 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 97 + ĂN LÔ 50

Ngày 02/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 38 + lô 12 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 38 + TRƯỢT LÔ 12

Ngày 01/02/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 08 + lô 71 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 08 + ĂN LÔ 71

Ngày 31/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 15 + lô 77 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 15 + TRƯỢT LÔ 77

Ngày 30/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 62 + lô 89 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 62 + ĂN LÔ 89

Ngày 29/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 78 + lô 89 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 78 + ĂN LÔ 89

Ngày 24/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : NGHỈ :TẾT

Ngày 23/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 25 + lô 89 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 25 + ĂN LÔ 89

Ngày 22/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 49 + lô 98 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 49 + ĂN LÔ 98

Ngày 21/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 65 + lô 93 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 65 + ĂN LÔ 93

Ngày 20/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 50 + lô 69 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 50 + TRƯỢT LÔ 69

Ngày 19/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 52 + lô 28 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 52 + ĂN LÔ 28

Ngày 18/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 26 + lô 01 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 26 + ĂN LÔ 01

Ngày 17/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 36 + lô 78 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 36 + ĂN LÔ 78

Ngày 16/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 82 + lô 99 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 82 + ĂN LÔ 99

Ngày 15/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 87 + lô 45 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 87 + TRƯỢT LÔ 45

Ngày 14/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 27 + lô 65 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 27 + ĂN LÔ 65

Ngày 13/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 46 + lô 56 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 46 + ĂN LÔ 56

Ngày 12/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 09 + lô 89 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 09 + TRƯỢT LÔ 89

Ngày 10/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 58 + lô 21 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 58 + ĂN LÔ 21

Ngày 10/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 96 + lô 48 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 96 + ĂN LÔ 48

Ngày 09/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 24 + lô 74 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 24 + ĂN LÔ 74

Ngày 08/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 68 + lô 72 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 68 + ĂN LÔ 72

Ngày 07/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 54 + lô 11 kết quả :ĂN BẠCH THỦ ĐỀ 54 + TRƯỢT LÔ 11

Ngày 06/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 82 + lô 43 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 82 + ĂN LÔ 43

Ngày 04/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 62 + lô 56 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 62 + ĂN LÔ 56

Ngày 03/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 85 + lô 68 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 85 + TRƯỢT LÔ 68

Ngày 02/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 25 + lô 77 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 25 + ĂN LÔ 77

Ngày 01/01/2020 COMBO SIÊU VÍP : bạch thủ đề 43 + lô 49 kết quả :TRƯỢT BẠCH THỦ ĐỀ 43 + TRƯỢT LÔ 49